Hiển thị tất cả 18 kết quả

ĐẦU GHI NVR DÒNG K

DS-7604NI-K1

4.320.000 ¥

ĐẦU GHI NVR DÒNG K

DS-7604NI-K1(B)

3.390.000 ¥

ĐẦU GHI NVR DÒNG K

DS-7604NI-K1/4P

6.100.000 ¥

ĐẦU GHI NVR DÒNG K

DS-7604NI-K1/4P(B)

5.080.000 ¥

ĐẦU GHI NVR DÒNG K

DS-7608NI-K1(B)

3.730.000 ¥

ĐẦU GHI NVR DÒNG K

DS-7608NI-K2/8P

10.500.000 ¥

ĐẦU GHI NVR DÒNG K

DS-7616NI-K1(B)

4.320.000 ¥

ĐẦU GHI NVR DÒNG K

DS-7616NI-K2

7.880.000 ¥

ĐẦU GHI NVR DÒNG K

DS-7632NI-K2

10.080.000 ¥

ĐẦU GHI NVR DÒNG K

DS-7716NI-K4

12.360.000 ¥

ĐẦU GHI NVR DÒNG K

DS-7716NI-K4/16P

18.550.000 ¥

ĐẦU GHI NVR DÒNG CAO CẤP

DS-7732NI-I4

22.440.000 ¥

ĐẦU GHI NVR DÒNG K

DS-7732NI-K4

15.920.000 ¥

ĐẦU GHI NVR DÒNG K

DS-7732NI-K4/16P

22.190.000 ¥

ĐẦU GHI NVR DÒNG CAO CẤP

DS-9632NI-I16

69.950.000 ¥

ĐẦU GHI NVR DÒNG CAO CẤP

DS-9632NI-I8

50.560.000 ¥

ĐẦU GHI NVR DÒNG CAO CẤP

DS-9664NI-I16

113.400.000 ¥

ĐẦU GHI NVR DÒNG CAO CẤP

DS-9664NI-I8

69.110.000 ¥