https://www.facebook.com/ShopVNT39/?ref=pages_you_manage

Cách chuyển file Final Cut Pro từ MacBook sang iPad

admin 7 tháng trước 9 lượt xem

Final Cut Pro cho iPad đã bỏ qua tính năng đồng bộ nhưng bạn có biết rằng có một cách để có thể chuyển thư viện từ MacBook sang iPad? 

Cách di chuyển dự án Final Cut Pro từ iPad sang MacBook và ngược lại
Bước 1: Tạo một dự án mới trên Final Cut Pro.
Bước 2: Chỉnh sửa dự án của bạn nếu cần thiết.
Bước 3: Nhấn vào nút chia sẻ/Share để xuất dự án Final Cut Pro cho iPad của bạn.
Bước 4: AirDrop tệp vào MacBook của bạn, nơi bạn có thể mở tệp trong Final Cut Pro cho Mac và tiếp tục chỉnh sửa.
Bước 5: AirDrop gói dự án trở lại iPad từ MacBook của bạn.

Final Cut Pro project bundle on Mac

lượt thích