https://www.facebook.com/ShopVNT39/?ref=pages_you_manage

Cách sao lưu iPhone hoặc iPad của bạn bằng iCloud

admin 10 tháng trước 26 lượt xem

Nếu sao lưu iPhone hoặc iPad, bạn sẽ có một bản sao thông tin của mình để sử dụng trong trường hợp thiết bị của bạn bị thay thế, bị mất hoặc bị hỏng.

 1. Kết nối thiết bị của bạn với mạng Wi-Fi .
 2. Truy cập Cài đặt > [tên của bạn] và nhấn iCloud.
  iPhone hiển thị màn hình tại Cài đặt [tên của bạn]. iCloud được chọn.
 3. Nhấn vào Sao lưu iCloud.
 4. Nhấn vào Sao lưu ngay. Luôn kết nối với mạng Wi-Fi của bạn cho đến khi quá trình kết thúc. Trong phần Sao lưu ngay, bạn sẽ thấy ngày và giờ của lần sao lưu cuối cùng. Nếu bạn nhận được cảnh báo rằng bạn không có đủ dung lượng lưu trữ iCloud để hoàn tất quá trình sao lưu, hãy làm theo các bước trên màn hình để  nâng cấp dung lượng iCloud của bạn .
  Một chiếc iPhone đang hiển thị màn hình tại Cài đặt > [tên của bạn] > iCloud > Sao lưu iCloud. Chuyển đổi Sao lưu iCloud được bật.

Tự động sao lưu với iCloud Backup

 1. Đảm bảo rằng Sao lưu iCloud được bật trong Cài đặt > [tên của bạn] > iCloud > Sao lưu iCloud.
 2. Kết nối thiết bị của bạn với nguồn điện.
 3. Kết nối thiết bị của bạn với mạng Wi-Fi .
 4. Đảm bảo rằng màn hình thiết bị của bạn đã bị khóa.
 5. Nếu bạn nhận được cảnh báo nói rằng bạn không có đủ dung lượng lưu trữ iCloud để hoàn tất quá trình sao lưu, hãy làm theo các bước trên màn hình để mua thêm dung lượng .
lượt thích