https://www.facebook.com/ShopVNT39/?ref=pages_you_manage

Cách sao lưu iPhone, iPad hoặc iPod touch bằng iTunes trên PC

admin 10 tháng trước 28 lượt xem

Cách sao lưu iPhone, iPad hoặc iPod touch bằng iTunes trên PC

Nếu bạn sao lưu iPhone, iPad hoặc iPod touch, bạn sẽ có một bản sao thông tin của mình để sử dụng trong trường hợp thiết bị của bạn bị thay thế, bị mất hoặc bị hỏng.

 1. Trên PC Windows của bạn, hãy mở iTunes. Nếu bạn không có nó trên PC, hãy tải xuống iTunes .
 2. Kết nối thiết bị của bạn với máy tính bằng cáp USB.
 3. Nếu được yêu cầu nhập mật khẩu thiết bị của bạn hoặc Tin cậy Máy tính này, hãy làm theo các bước trên màn hình. Nhận trợ giúp nếu bạn quên mật mã .
 4. Chọn thiết bị của bạn trong iTunes . Tìm hiểu những việc cần làm nếu thiết bị của bạn không xuất hiện trên máy tính .
  Thanh menu iTunes với nút thiết bị được phóng to.
 5. Nhấp vào Tóm tắt.
 6. Nếu muốn lưu dữ liệu Hoạt động và Sức khỏe từ thiết bị hoặc Apple Watch của mình, bạn cần  mã hóa bản sao lưu của mình . Chọn hộp kiểm “Mã hóa bản sao lưu cục bộ” và tạo một mật khẩu dễ nhớ.
  Hãy ghi lại mật khẩu của bạn và lưu trữ ở nơi an toàn vì không có cách nào khôi phục các bản sao lưu iTunes của bạn nếu không có mật khẩu này.
 7. Nhấp vào Sao lưu ngay.
  Cửa sổ iTunes đang hiển thị tab Tóm tắt với nút Sao lưu ngay được chọn.
 8. Khi quá trình kết thúc, bạn có thể xem liệu quá trình sao lưu đã hoàn tất thành công hay chưa. Bạn sẽ thấy ngày và giờ của lần sao lưu cuối cùng.
  Cửa sổ iTunes đang hiển thị tab Tóm tắt với thời gian và ngày của bản sao lưu mới nhất được phóng to bên dưới nút Sao lưu ngay.

Tìm hiểu thêm

lượt thích