GROUP KỸ THUẬT

iPhone 5 đang nghe nhạc mất nguồn chạm VCC Main
admin 7 tháng trước 13 lượt xem
iPhone 5 đang xài mất nguồn chạm Vbatt
admin 7 tháng trước 11 lượt xem
iPhone 5 không tự tăng giảm độ sáng màn hình
admin 7 tháng trước 11 lượt xem
iPhone 5 lỗi nghe gọi không tắt màn hình
admin 7 tháng trước 10 lượt xem
Phone 5 hay khởi động máy lại liên tục
admin 7 tháng trước 11 lượt xem
iPhone 5 báo nhiệt độ tắt máy
admin 7 tháng trước 12 lượt xem
Đọc Dung Lượng Ổ Cứng iPhone, iPad
admin 7 tháng trước 14 lượt xem
Reset counter ISP
admin 7 tháng trước 18 lượt xem
Reset Counter I2C
admin 7 tháng trước 17 lượt xem
Reset Counter
admin 7 tháng trước 18 lượt xem