IPHONE CĂN BẢN

iPhone 5 đang nghe nhạc mất nguồn chạm VCC Main
admin 10 tháng trước 24 lượt xem
iPhone 5 đang xài mất nguồn chạm Vbatt
admin 10 tháng trước 17 lượt xem
iPhone 5 không tự tăng giảm độ sáng màn hình
admin 10 tháng trước 19 lượt xem
iPhone 5 lỗi nghe gọi không tắt màn hình
admin 10 tháng trước 17 lượt xem
Phone 5 hay khởi động máy lại liên tục
admin 10 tháng trước 20 lượt xem
iPhone 5 báo nhiệt độ tắt máy
admin 10 tháng trước 19 lượt xem
Đọc Dung Lượng Ổ Cứng iPhone, iPad
admin 10 tháng trước 26 lượt xem
Reset counter ISP
admin 10 tháng trước 25 lượt xem
Reset Counter I2C
admin 10 tháng trước 25 lượt xem
Reset Counter
admin 10 tháng trước 29 lượt xem