IPHONE CĂN BẢN

iPhone 5 đang xài mất nguồn chạm Vbatt
admin 4 tuần trước 2 lượt xem
iPhone 5 lỗi nghe gọi không tắt màn hình
admin 4 tuần trước 0 lượt xem
Phone 5 hay khởi động máy lại liên tục
admin 4 tuần trước 0 lượt xem
iPhone 5 báo nhiệt độ tắt máy
admin 4 tuần trước 1 lượt xem
Đọc Dung Lượng Ổ Cứng iPhone, iPad
admin 4 tuần trước 4 lượt xem
Reset counter ISP
admin 4 tuần trước 6 lượt xem
Reset Counter I2C
admin 4 tuần trước 3 lượt xem
Reset Counter
admin 4 tuần trước 5 lượt xem