IPHONE 5

iPhone 5 đang nghe nhạc mất nguồn chạm VCC Main
admin 10 tháng trước 24 lượt xem
iPhone 5 đang xài mất nguồn chạm Vbatt
admin 10 tháng trước 17 lượt xem
iPhone 5 không tự tăng giảm độ sáng màn hình
admin 10 tháng trước 20 lượt xem
iPhone 5 lỗi nghe gọi không tắt màn hình
admin 10 tháng trước 17 lượt xem
Phone 5 hay khởi động máy lại liên tục
admin 10 tháng trước 20 lượt xem
iPhone 5 báo nhiệt độ tắt máy
admin 10 tháng trước 19 lượt xem