IPHONE 5

iPhone 5 đang xài mất nguồn chạm Vbatt
admin 4 tuần trước 2 lượt xem
iPhone 5 lỗi nghe gọi không tắt màn hình
admin 4 tuần trước 0 lượt xem
Phone 5 hay khởi động máy lại liên tục
admin 4 tuần trước 0 lượt xem
iPhone 5 báo nhiệt độ tắt máy
admin 4 tuần trước 1 lượt xem