Showing all 3 results

ĐẦU ĐỌC THẺ CẢM ỨNG OTEK

ĐẦU ĐỌC THẺ GIGATA CR-10E

1.950.000.00 

ĐẦU ĐỌC THẺ CẢM ỨNG OTEK

ĐẦU ĐỌC THẺ TỪ OTEK

1.950.000.00 

ĐẦU ĐỌC THẺ CẢM ỨNG OTEK

MIFARE IDENTIV CLOUD 3700F

2.990.000.00