https://www.facebook.com/ShopVNT39/?ref=pages_you_manage

Đọc Dung Lượng Ổ Cứng iPhone, iPad

admin 10 tháng trước 26 lượt xem

Ổ cứng iPhone iPad mổi model sẽ sử dụng chung hoặc khác chuẩn, các mã định danh cũng sẽ khác để phân biệt. Dò bảng mã bên dưới đây để xác định dung lượng ổ cứng áp dụng với máy mất nguồn hoặc chỉ có độc nhất cái main. Trường hợp máy còn nguồn có thể đọc dung lượng bằng phần mềm 3UTools sau khi cắm cáp vào máy tính và bấm Tin cậy.

ĐỌC DUNG LƯỢNG Ổ CỨNG IPHONE 4 TỚI 6 PLUS

lượt thích