https://www.facebook.com/ShopVNT39/?ref=pages_you_manage

Giải Pháp Sửa iPhone 6 Chạm Áp Thứ Cấp

admin 10 tháng trước 14 lượt xem

Khi nhận một máy iPhone bất kỳ mất nguồn chúng ta sẽ kiểm tra các bước xem iPhone mất nguồn do nguyên nhân nào. Các nguyên nhân cơ bản được chia làm 5 nhóm chính sau đây :

  1. iPhone mất nguồn do chạm Vbatt.
  2. iPhone mất nguồn do chạm Vcc Main.
  3. iPhone mất nguồn do chạm Vboost.
  4. iPhone mất nguồn do chạm áp thứ cấp.
  5. iPhone mất nguồn dòng đẹp.

Dùng máy cấp nguồn cấp áp cho iPhone. Khi vừa cấp vào chân Pin kim dòng đẹp không có dấu hiệu ăn Ampe.

Khi bấm nút nguồn lúc này kim dòng mới vút lên cao hoặc là sụp áp máy cấp nguồn luôn thì gọi là chạm áp thứ cấp.

Khi bấm nút nguồn lúc này kim dòng nhúc nhích nhẹ hơn dòng DFU đúng của máy. Dòng DFU nằm ở 0.8mA thì xem các thạch anh giao động gần IC nguồn hoặc áp cấp cho IC nguồn và Ram CPU.

lượt thích