https://www.facebook.com/ShopVNT39/?ref=pages_you_manage

Giải Pháp Sửa iPhone 6 Mất Nguồn Lỗi Bus I2C

admin 10 tháng trước 14 lượt xem

Mô Tả Lỗi:

  • Máy ở tình trạng mất nguồn, cắm cáp có máy sẽ nhận cáp có máy sẽ không báo gì nhưng khi restore chắc chắn sẽ báo lỗi.

Nguyên Nhân Gây Ra Lỗi:

  • Lỗi này do đặc tính các điện trở sẽ có một chân nhận áp 1V8 nên thường sẽ cháy khi máy vào nước. Máy Zin không có dấu hiệu cấn móp, ẩm nước thường không bị lỗi này. Chỉ bị trung hợp các IC dùng chung các đường SCL SDA lỗi gây ra triệu chứng giống mô tả.

GIẢI PHÁP SỬA IPHONE 6 MẤT NGUỒN LỖI BUS I2C

Quan sát các trở trong ô xanh. Nếu mụt đầu thì phải thay thế không được tháo bỏ hoặc câu tắt. Trường hợp tháo trở ra mà thấy mất chân hoặc đen chân thì phải tạo chân lại trên main.

Trở sạch đẹp thì đo tổng trở chính xác từng chân và so sánh với main mẩu. Sai lệch thì dùng ZXW nhấn vào chân sai vào xem có bao nhiêu IC sử dụng chung đường này cách ly dần dần.

lượt thích