https://www.facebook.com/ShopVNT39/?ref=pages_you_manage

iPhone 5 không tự tăng giảm độ sáng màn hình

admin 10 tháng trước 20 lượt xem

Các cách để nhận biết iPhone 5 không tự tăng giảm độ sáng màn hình do main :

  1. Đã thay dây cảm biến khác nhưng vẩn không khắc phục.

IPHONE 5 KHÔNG TỰ TĂNG GIẢM ĐỘ SÁNG MÀN HÌNH CÁCH SỬA NHƯ SAU :

lượt thích