iPhone 5 không tự tăng giảm độ sáng màn hình

admin 1 tháng trước 2 lượt xem

Các cách để nhận biết iPhone 5 không tự tăng giảm độ sáng màn hình do main :

  1. Đã thay dây cảm biến khác nhưng vẩn không khắc phục.

IPHONE 5 KHÔNG TỰ TĂNG GIẢM ĐỘ SÁNG MÀN HÌNH CÁCH SỬA NHƯ SAU :

lượt thích