https://www.facebook.com/ShopVNT39/?ref=pages_you_manage

Mở iCloud Phần Cứng, Sang Main Đóng Cặp

admin 9 tháng trước 12 lượt xem

Mở iCloud Phần Cứng, Sang Main Đóng Cặp hoặc Cứu Dữ Liệu đều nằm ở khái niệm này chỉ khác nhau ở nhu cầu người sử dụng thôi vì khi làm những việc này về phần cứng cũng cùng một thao tác như nhau đó là : Gắp IC bên main này bỏ qua main kia.

Và mỗi model iPhone sẽ gắp các con IC khác nhau và vị trí từng IC cũng bố trí khác nhau. Những tài liệu bằng hình ảnh dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn biết cách làm của từng model iPhone.

MỞ ICLOUD PHẦN CỨNG, SANG MAIN ĐÓNG CẶP

IPHONE 6 VÀ IPHONE 6 PLUS

lượt thích