https://www.facebook.com/ShopVNT39/?ref=pages_you_manage

Sửa iPhone 6 Lỗi Loa Trên, Loa Trong, Loa Nghe Gọi

admin 10 tháng trước 6 lượt xem

FAILURE PHENOMENON: BIỂU HIỆN LỖI

iPhone 6 Lỗi Loa Trên còn gọi là loa trong hoặc loa nghe gọi. Khi thực hiện cuộc gọi không nghe bên kia nói gì, bật ra loa ngoài thì nghe.

MAINTENANCE PROCESS: QUY TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ THỰC HIỆN.

  1. Thay loa và dây loa để test nếu oki thì tốt. Chỉ cần thay các parts lỗi ( cái loa, dây camera trước).
  2. Sau khi test các Parts và xác định lỗi phát sinh do main thì bắt đầu đo đạc trên main và phân tích lỗi.

Lưu ý là lỗi này hoàn toàn khác với lỗi chỉ mất âm thanh khi thực hiện cuộc gọi ( Phân biệt bằng cách thu âm và phát ra loa vẫn nghe nhưng gọi thì ko nghe.) còn lỗi này thu âm phát ra vẫn không nghe gì.

Dựa theo bảng tổng trở thông số bên dưới đo tại các chân màu xanh là 4 đường tiếp xúc với cái loa. Đo và so sánh trị số trên main lỗi có sai lệch nhiều so với bảng trở này không ( sử dụng thanh do Diot máy đo số ). Đường nào sai lệch quá nhiều thì dò theo đường đó.

SƠ ĐỒ (SCHEMATIC) LOA IPHONE 6

SỬA IPHONE 6 LỖI LOA TRÊN, LOA TRONG, LOA NGHE GỌI

IPHONE 6 LỖI BIỂU TƯỢNG LOA BỊ ẨN KHI GỌI

KINH NGHIỆM SỬA IPHONE 6 LỖI LOA TRONG

Dùng hình bên dưới để học ngược. Bằng cách xem các linh kiện bị mất và phân tích xem các linh kiện đó gây ra lỗi gì. Kết hợp với các tool sơ đồ :

 

Xem thêm bài viết iPhone 6 Plus để hổ trợ qua lại cho việc sửa loa trong vì hai model này giống nhau hoàn toàn chỉ khác mạch đèn màn hình.

lượt thích