Tag Archives: Thủ thuật Iphone

Cách sao lưu iPhone, iPad hoặc iPod touch bằng iTunes trên PC

Cách sao lưu iPhone, iPad hoặc iPod touch bằng iTunes trên PC Nếu bạn sao lưu iPhone, iPad hoặc iPod touch, bạn sẽ có một bản sao thông tin của mình để sử dụng trong trường hợp thiết bị của bạn bị thay thế, bị mất hoặc bị hỏng. Trên PC Windows của bạn, hãy…

Khôi phục iPhone, iPad hoặc iPod touch của bạn từ bản sao lưu

Tìm hiểu cách khôi phục thiết bị của bạn từ bản sao lưu trong iCloud hoặc trên máy tính của bạn.                                                                 Khôi phục…

Cách sao lưu iPhone hoặc iPad của bạn bằng iCloud

Nếu sao lưu iPhone hoặc iPad, bạn sẽ có một bản sao thông tin của mình để sử dụng trong trường hợp thiết bị của bạn bị thay thế, bị mất hoặc bị hỏng. Kết nối thiết bị của bạn với mạng Wi-Fi . Truy cập Cài đặt > [tên của bạn] và nhấn iCloud. Nhấn…

Những việc cần làm trước khi bạn bán, tặng hoặc đổi máy Mac của mình

Những việc cần làm trước khi bạn bán, tặng hoặc đổi máy Mac của mình Cách chuẩn bị máy Mac của bạn cho chủ sở hữu mới và khôi phục máy về cài đặt gốc. Hủy hoặc chuyển bảo hiểm AppleCare Nếu máy Mac của bạn được bảo hành bởi gói AppleCare, bạn có thể…

Những việc cần làm trước khi bạn bán, cho đi hoặc đổi iPhone hoặc iPad của mình

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chuyển thông tin của bạn sang thiết bị mới và xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi thiết bị cũ nếu cần. Trước khi bạn bán, tặng hoặc trao đổi thiết bị của mình, hãy chuyển thông tin của bạn sang thiết bị mới và nếu cần, hãy…

Xóa thiết bị khỏi mục Tìm Thiết Bị trên iCloud

Bạn có thể dùng tính năng Tìm Thiết Bị trên iCloud.com để tạm thời xóa thiết bị khỏi danh sách Thiết Bị hoặc tắt Khóa kích hoạt trên thiết bị mà bạn đã tặng hoặc bán. Để đăng nhập vào Tìm Thiết Bị, truy cập icloud.com/find. Mẹo: Nếu bạn thiết lập xác thực hai yếu tố nhưng không có…