Tag Archives: Thủ Thuật macbook

Những việc cần làm trước khi bạn bán, tặng hoặc đổi máy Mac của mình

Những việc cần làm trước khi bạn bán, tặng hoặc đổi máy Mac của mình Cách chuẩn bị máy Mac của bạn cho chủ sở hữu mới và khôi phục máy về cài đặt gốc. Hủy hoặc chuyển bảo hiểm AppleCare Nếu máy Mac của bạn được bảo hành bởi gói AppleCare, bạn có thể…