https://www.facebook.com/ShopVNT39/?ref=pages_you_manage

Tổng Hợp Nút Bấm Nguồn iPhone

admin 7 tháng trước 10 lượt xem

Nhìn trên bo mạch iPhone biết được nút bấm nguồn iPhone nằm tại chân số mấy của socket nào trên mainboard. Mỗi model khác nhau nút bấm nguồn sẽ nằm ở vị trí khác nhau trên cùng một socket hoặc khác socket.

  • Nút nguồn iPhone hoạt động bằng cách khi chúng ta nhấn vào nút nguồn thì nút đó sẽ kết nối với Mass – GND tùy theo thời gian giử nút nguồn mà cho các kết quả khác nhau như tắt mở màn hình. Giử lâu một tí thì tắt nguồn.

NÚT BẤM NGUỒN IPHONE 6 VÀ 6P

NÚT BẤM NGUỒN IPHONE 7 VÀ 7P

NÚT BẤM NGUỒN IPHONE 8 VÀ 8P

NÚT BẤM NGUỒN IPHONE X, XS,XSM VÀ 11PRM

 

lượt thích