https://www.facebook.com/ShopVNT39/?ref=pages_you_manage

Xóa thiết bị khỏi mục Tìm Thiết Bị trên iCloud

admin 1 năm trước 33 lượt xem

Bạn có thể dùng tính năng Tìm Thiết Bị trên iCloud.com để tạm thời xóa thiết bị khỏi danh sách Thiết Bị hoặc tắt Khóa kích hoạt trên thiết bị mà bạn đã tặng hoặc bán.

Để đăng nhập vào Tìm Thiết Bị, truy cập icloud.com/find.

Mẹo: Nếu bạn thiết lập xác thực hai yếu tố nhưng không có thiết bị tin cậy, bạn vẫn có thể sử dụng tính năng Tìm Thiết Bị. Chỉ cần bấm vào nút Tìm thiết bị sau khi nhập ID Apple.

Gỡ Bỏ Thiết Bị Khỏi Danh Sách Thiết Bị

Nếu không sử dụng thiết bị, bạn có thể tạm thời gỡ bỏ thiết bị khỏi tài khoản để thiết bị không hiển thị trong danh sách Thiết bị. Khi thiết bị trực tuyến trở lại, thiết bị sẽ xuất hiện lại trong danh sách nếu đã bật Khóa Kích Hoạt (đối với iPhone, iPad, iPod touch, máy Mac hoặc Apple Watch) hoặc được ghép đôi với thiết bị iOS hoặc iPadOS của bạn (đối với AirPods hoặc sản phẩm Beats).

 1. Tắt thiết bị hoặc đặt AirPods vào hộp đựng. Thiết bị phải ngoại tuyến thì bạn mới có thể gỡ bỏ khỏi danh sách Thiết bị.
 2. Trong Tìm Thiết Bị trên iCloud.com, bấm vào Tất Cả Thiết Bị, rồi chọn thiết bị bạn muốn xóa.

  Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn Tất cả thiết bị, thì đó là do bạn đã chọn một thiết bị rồi. Bấm vào tên của thiết bị hiện tại ở giữa thanh công cụ Tìm Thiết Bị để xem danh sách Thiết Bị, rồi chọn thiết bị mới.

 3. Nhấp vào Gỡ bỏ khỏi tài khoản.
  nút Gỡ bỏ khỏi tài khoản.

Ghi chú: Bạn cũng có thể gỡ bỏ iPhone, iPad, iPod touch hoặc máy Mac bằng cách tắt hẳn iCloud trên thiết bị đó. Khi tắt iCloud thì tất cả các tính năng của iCloud trên thiết bị sẽ bị tắt.

Tắt Khóa Kích Hoạt Trên Thiết Bị

Nếu quên tắt tính năng Tìm trước khi bán hoặc tặng iPhone, iPad, iPod touch, máy Mac hoặc Apple Watch, bạn có thể tắt Khóa Kích Hoạt bằng Tìm Thiết Bị trên iCloud.com.

Nếu bạn vẫn có thiết bị, hãy xem bài viết Activation Lock for iPhone, iPad, and iPod touch (Khóa Kích Hoạt cho iPhone, iPad và iPod touch)Activation Lock for Mac (Khóa Kích Hoạt cho máy Mac) hoặc About Activation Lock on your Apple Watch (Giới thiệu về Khóa kích hoạt trên Apple Watch) của Hỗ Trợ Apple.

 1. Trong Tìm Thiết Bị trên iCloud.com, bấm vào Tất Cả Thiết Bị, rồi chọn thiết bị bạn muốn xóa.

  Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn Tất cả thiết bị, thì đó là do bạn đã chọn một thiết bị rồi. Bấm vào tên của thiết bị hiện tại ở giữa thanh công cụ Tìm Thiết Bị để xem danh sách Thiết Bị, rồi chọn thiết bị mới.

 2. Xóa thiết bị.

  Vì thiết bị không bị mất, đừng nhập tin nhắn hoặc số điện thoại.

  Nếu thiết bị ngoại tuyến, quá trình xóa từ xa sẽ bắt đầu ngay khi thiết bị trực tuyến. Bạn sẽ nhận được email khi thiết bị đã bị xóa.

 3. Khi thiết bị đã bị xóa, hãy nhấp vào Gỡ bỏ khỏi tài khoản.
  nút Gỡ bỏ khỏi tài khoản.

  Tất cả nội dung của bạn đã bị xóa và người khác hiện có thể kích hoạt thiết bị.

lượt thích