CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TRI ÂN KHÁCH HÀNG CHO ĐẾN 31 THÁNG 3

TRADE IN – THU CŨ ĐỔI MỚI – LÊN ĐỜI MÁY CAO – ĐỊNH GIÁ MÁY CŨ

VNT 39 tự hào là lựa chọn hàng đầu của nhiều khách hàng với hơn200 sao Việt hàng đầu khi muốn đổi iPhone cũ lấy iPhone 12iPhone 12 Pro Max

IPHONE 13 CHÍNH HÃNG VN/A GIÁ TỐT

117.800¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 1 năm

132.800¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 1 năm

162.800¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 1 năm

189.800¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 1 năm

IPHONE SERIES NEW 99%

Giảm giá!
Giảm 5.000¥
65.000¥70.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 3 tháng

Giảm giá!
Giảm 8.000¥
77.000¥85.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 3 tháng

Giảm giá!
Giảm 6.000¥
84.000¥90.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 3 tháng

Giảm giá!
Giảm 6.000¥
84.000¥90.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 3 tháng

Giảm giá!
Giảm 6.000¥
84.000¥90.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

Giảm giá!
Giảm 2.000¥
88.000¥90.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

Giảm giá!
Giảm 10.000¥
80.000¥90.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

Giảm giá!
Giảm 2.000¥
88.000¥90.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

Giảm giá!
Giảm 5.000¥
140.000¥145.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 3 tháng

Giảm giá!
Giảm 5.000¥
185.000¥190.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 3 tháng

Giảm giá!
Giảm 3.000¥
42.000¥45.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

Giảm giá!
Giảm 2.000¥
48.000¥50.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

Giảm giá!
Giảm 3.000¥
61.000¥64.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

Giảm giá!
Giảm 3.000¥
65.000¥68.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

Giảm giá!
Giảm 3.000¥
75.000¥78.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

THAY KÍNH MẶT TRƯỚC IPHONE

HOT
8.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

HOT
5.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

HOT
6.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

HOT
8.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

HOT
6.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

HOT
6.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

HOT
14.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

HOT
15.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

THAY KÍNH LƯNG IPHONE

HOT
6.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

HOT
7.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

HOT
10.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

HOT
7.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

HOT
7.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

HOT
12.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

HOT
11.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

HOT
10.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

THAY CẢM ỨNG IPHONE

HOT
20.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

HOT
22.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

HOT
25.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

HOT
23.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

HOT
17.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

HOT
17.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

HOT
15.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

HOT
12.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

THAY PIN DÒNG SẢN PHẨM APPLE

Macbook . IPad . IPhone. Samsung.latop
Giảm giá!
Giảm 2.000¥ HOT
15.000¥17.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 12 tháng

Giảm giá!
Giảm 2.000¥ HOT
13.000¥15.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 12 tháng

Giảm giá!
Giảm 2.000¥ HOT
10.000¥12.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 12 tháng

Giảm giá!
Giảm 1.000¥ HOT
8.000¥9.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 12 tháng

Giảm giá!
Giảm 1.000¥ HOT
11.000¥12.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 12 tháng

Giảm giá!
Giảm 500¥ HOT
7.000¥7.500¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 12 tháng

Giảm giá!
Giảm 1.000¥ HOT
6.500¥7.500¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 12 tháng

Giảm giá!
Giảm 500¥ HOT
8.500¥9.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 12 tháng

Giảm giá!
Giảm 1.000¥ HOT
7.000¥8.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 12 tháng

Giảm giá!
Giảm 1.000¥ HOT
6.500¥7.500¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 12 tháng

MACBOOK & IPAD PRO 2020

Giảm giá!
Giảm 10.000¥
180.000¥190.000¥

Bảo hành 12 tháng

Trả góp 0% lãi suất

Giảm giá!
Giảm 10.000¥
180.000¥190.000¥

Bảo hành 12 tháng

Trả góp 0% lãi suất

Giảm giá!
Giảm 10.000¥
180.000¥190.000¥

Bảo hành 12 tháng

Trả góp 0% lãi suất

Giảm giá!
Giảm 2.000¥ Yêu thích nhất
48.000¥50.000¥

1 đổi 1 trong 12 tháng

Trả góp 0% lãi suất

LCD IPHONE HOT SALE

HOT
6.500¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

HOT
10.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

HOT
8.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

HOT
7.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

HOT
9.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

20.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 12 tháng

HOT
3.800¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 1 năm

Giảm giá!
Giảm 50¥
3.750¥ 3.800¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 12 tháng

13.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 3 tháng

Free 1 Month
3.700¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 1 năm

2.800¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 12 tháng

27.500¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 12 tháng

Free 1 Month
4.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 1 năm

NỔI BẬT TRONG TUẦN

HOT
7.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

HOT
9.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

204.800¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 1 năm

174.800¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 1 năm

189.800¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 1 năm

159.800¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 1 năm

144.800¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 1 năm

162.800¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 1 năm

132.800¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 1 năm

117.800¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 1 năm

SMARTWATCH – ĐỒNG HỒ THÔNG MINH

Đồng hồ thông minh. Thiết bị đeo tay thể thao.

Giảm giá!
Giảm 1.400.000¥
4.590.000¥ 5.990.000¥
Giảm giá!
Giảm 2.500.000¥
5.990.000¥ 8.490.000¥
Giảm giá!
Giảm giá!

PHỤ KIỆN XỊN GIAO TẬN NƠI

Phụ kiện chính hãng. Thương hiệu hàng đầu. Giá cả cạnh tranh.

  • Pin sạc dự phòng
  • Cáp sạc
  • Củ sạc
  • Tai Nghe
  • Loa Bluetooth
  • Ốp lưng
  • Kính cường lực
  • Thương hiệu nổi bật
Giảm giá!
Giảm 5.000¥
65.000¥70.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 3 tháng

Giảm giá!
Giảm 8.000¥
77.000¥85.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 3 tháng

Giảm giá!
Giảm 6.000¥
84.000¥90.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 3 tháng

Giảm giá!
Giảm 6.000¥
84.000¥90.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 3 tháng

Giảm giá!
Giảm 6.000¥
84.000¥90.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

Giảm giá!
Giảm 2.000¥
88.000¥90.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

Giảm giá!
Giảm 10.000¥
80.000¥90.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

Giảm giá!
Giảm 2.000¥
88.000¥90.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 6 tháng

Giảm giá!
Giảm 5.000¥
140.000¥145.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 3 tháng

Giảm giá!
Giảm 5.000¥
185.000¥190.000¥

Bảo hành 1 đổi 1

Bảo hành 3 tháng